Cât costă metrul pătrat de teren intravilan

Știința prețurilor imobiliare este un domeniu complex, influențat de o multitudine de factori, de la localizarea geografică și accesibilitatea la servicii publice, până la infrastructura existentă și potențialul de dezvoltare. În acest context, determinarea prețului pe metrul pătrat de teren intravilan reprezintă o provocare, dar și o necesitate pentru cei interesați să achiziționeze sau să vândă proprietăți.

Factori care influențează prețul terenurilor intravilane

Pentru a înțelege mai bine de ce variază prețul terenurilor intravilane, este important să luăm în considerare mai mulți factori cheie:

 • Localizarea geografică – terenurile situate în zone cu acces facil către orașe mari sau centre economice sunt în general mai scumpe, datorită cererii ridicate și a avantajelor pe care le oferă această amplasare.
 • Infrastructura – accesul la drumuri asfaltate, rețele de utilități și alte facilități poate crește semnificativ valoarea unui teren.
 • Atracțiile locale – prezența unor atracții turistice, zone de agrement sau centre comerciale în apropiere poate influența prețul terenurilor din zonă.
 • Suprafața și forma terenului – terenurile plane și regulat conturate sunt adesea mai ușor de dezvoltat și valorificate, ceea ce poate determina o cerere mai mare și implicit un preț mai ridicat.
 • Reglementările locale – restricțiile privind utilizarea terenului și planurile de dezvoltare urbană pot afecta valorile proprietăților imobiliare.

Metode de evaluare a prețului terenurilor intravilane

Există mai multe metode utilizate pentru a determina prețul corect al unui teren intravilan:

 1. Compararea – este o metodă frecvent utilizată, care implică analiza prețurilor la care au fost vândute terenuri similare în aceeași zonă într-un interval de timp recent.
 2. Metoda veniturilor – se bazează pe estimarea veniturilor viitoare generate de teren, în funcție de potențialul său de dezvoltare și de randamentul investiției.
 3. Metoda costurilor – presupune evaluarea terenului în funcție de costul reproducerii acestuia, inclusiv achiziția și dezvoltarea infrastructurii necesare.

În concluzie, prețul pe metrul pătrat de teren intravilan poate varia considerabil în funcție de mai mulți factori, iar evaluarea corectă a acestuia necesită o analiză atentă a pieței și a condițiilor locale. Este recomandabil să consultați un expert imobiliar sau un evaluator autorizat pentru a obține o evaluare precisă și pentru a lua decizii informate în ceea ce privește tranzacțiile imobiliare.

Întrebări frecvente

Pentru a oferi o mai bună înțelegere a procesului de evaluare a prețului terenurilor intravilane și a factorilor care influențează acest preț, iată câteva întrebări frecvente:

Întrebare Răspuns
Care este rolul localizării geografice în determinarea prețului terenurilor intravilane? Localizarea geografică poate influența semnificativ prețul terenurilor intravilane, terenurile situate în zone cu acces facil către orașe mari sau centre economice fiind în general mai scumpe.
Cum pot influența reglementările locale prețul terenurilor intravilane? Reglementările locale, cum ar fi restricțiile privind utilizarea terenului și planurile de dezvoltare urbană, pot avea un impact semnificativ asupra valorii terenurilor intravilane.
De ce este importantă infrastructura în evaluarea terenurilor intravilane? Infrastructura, inclusiv accesul la drumuri asfaltate, rețele de utilități și alte facilități, poate crește semnificativ valoarea unui teren prin facilitarea dezvoltării și utilizării acestuia.

Alte întrebări importante

 • Care sunt avantajele și dezavantajele metodei de evaluare prin comparare?
 • Cum poate fi estimat potențialul de dezvoltare al unui teren în metoda veniturilor?
 • Ce costuri sunt luate în considerare în metoda evaluării prin costuri?
Photo of author

Sagryn

Lasă un comentariu